Lightbox

Lightbox sú špecifickou svetelnou disciplínou, u aplikácií v ktorých výsledok často komplikujú pomery veľkých plôch s malou hĺbkou, čo sťažuje rovnomerné presvietenie. My sme vďaka našej špeciálnej technológii schopní spracovať aj komplikované zákazky v atypických tvaroch i rozmeroch.

Lightbox ultraslim17

Lightbox slim27

Lightbox classic37

Lightbox magnetic37

Lightbox classic63