Naše služby

Návrhy umelého osvetlenia

Poradenská činnosť

Výpočty umelého osvetlenia

Návrhy optimalizácie osvetľovacích sústav

Meranie osvetlenia

Dodávka osvetľovacích sústav

Montáž osvetľovacích sústav

Servis osvetľovacích sústav

Vypracovanie ekonomických rozborov a posudkov pri obstarávaní nových osvetľovacích sústav

Konzultačná spolupráca svetelného technika pri realizácii

Zaujala vás naša práca?